Kilka słów o poradni

Poradnię prowadzi:

mgr Magdalena Gałkowska – psychopedagog, świecki kierownik duchowy

Oferuje pomoc w zakresie:

  • spojrzenia na własne problemy życiowe i trudne sytuacje, szukając Bożej Mądrości w oparciu o fundament Pisma Świętego
  • emocjonalne zranienia – brak przebaczenia, osamotnienie, poczucie odrzucenia, depresja,
  • pomoc w odróżnianiu problemów duchowych od osobowościowych,
  • towarzyszenie osobom rozeznającym swoje powołanie czy przeżywającym kryzysy,
  • pomoc w pogłębianiu swojego życia wewnętrznego w wymiarze duchowym i udoskonalenie swojej relacji z Bogiem

Termin spotkań ustalany indywidualnie!

„Wędruj przez życie radośnie, z sercem szczerym i otwartym, dążąc wzwyż tak, jak tylko możesz. A kiedy nie można ustawicznie utrzymać tej świętej radości, to przynajmniej nigdy nie trać odwagi i zaufania do Boga”. o. Pio